Ciele spoločnosti

      Cieľmi našej spoločnosti sú vysoká spoľahlivosť, kvalita poskytovaných služieb, flexibilita a zodpovednosť.

 

      Zodpovednosť za kvalitu nami realizovaných služieb, v zmysle normy ISO 9001:2000 stanovujú ciele kvality, ktoré predstavujú systematickú starostlivosť o kvalitu realizovaných služieb, ako aj kvalitu všetkých ostatných činnosti s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby našich zákazníkov.

Každý z našich pracovníkov ovláda minimálne jeden svetový jazyk. Pre na šich klientov poskytujeme služby 24 hodín denne, vďaka čomu je možné pomocou mobilného telefónu zastihnúť nášho pracovníka aj mimo pracovnej doby a vyriešiť tak prípadnú naliehavú situáciu. V prípade, že dostaneme možnosť, radi Vás presvedčíme o kvalite našich služieb na základe našich dlhoročných skúseností.

 

      Veríme, že našu spoluprácu rozvinieme k obojstrannej spokojnosti.

 

            RP – ŠPED SLOVAKIA, s.r.o.