Požiadajte nás o cenovú kalkuláciu vášho dopytu.

Kontaktujte nás

RP – ŠPED SLOVAKIA, s.r.o.
A. Rudnaya 21
010 72 ŽILINA
Slovenská republika
Telefón: +421 41 56 22 173
Fax:       +421 41 56 22 172

Email: jozef.batora@rpsped.sk
           peter.majtan@rpsped.sk

           rpsped@rpsped.sk

Mobil: 0918 678 450 – Jozef Bátora
           0918 678 449 – Peter Majtán

Na mape pobočka firmy

IČO:          36 709 921
IČ DPH:     SK2022292525
Firma je registrovaná na OS v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 18355/L

Bankové spojenie:
Banka:       VÚB, a.s., expozitúra Bytča
Číslo účtu:  22 51 544 853 / 0200

SWIFT:       SUBASKBX
IBAN:          SK80 0200 0000 0022 5154 4853

Contact Online