Profil spoločnosti

      RP – ŠPED SLOVAKIA s.r.o., so sídlom v Bytči poskytuje ako svoju hlavnú činnosť zasielateľské a dopravné služby v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave.

 

      Spoločnosť bola založená 1.1. 2007. Pri jej vzniku stáli ľudia so skúsenosťami v medzinárodnej cestnej doprave a zasielateľstve. Tieto skúsenosti, získané v medzinárodnej preprave a špedícii, spolu s vysokou kvalitou práce a poskytovaním služieb nám už po krátkom čase umožnili úspešne získať certifikát kvality podľa normy ST EN ISO 9001:2000.

Zabezpečujeme prepravy tovaru od jedného kilogramu až po 24 ton, ako aj prepravu nebezpečného tovaru podľa Medzinárodného dohovoru ADR. Naše vozidlá, ako aj vozidlá našich overených partnerov spĺňajú všetky technické parametre a normy. Vozidlá použité na prepravu sú poistené v požadovanej výške podľa dohovoru CMR a profesijnú zodpovednosť zasielateľa máme krytú poistnou zmluvou.

 

      Vozidlá riadia skúsení a pravidelne školení vodiči s dlhoročnou praxou v medzinárodnej kamiónovej doprave, ovládajúci jeden svetový jazyk na komunikačnej úrovni. Samozrejmosťou je vybavenie každého vozidla mobilným telefónom GSM s roamingom, takže sme v každej chvíli schopní podať klientovi presnú informáciu o vykonávanej preprave.